Cookies használunk. A weboldal használatával Ön elfogadja a használatukat.
Rendben

Általános szerzõdési feltételek


2007.05.04.

1 § Szerzõdéskötés /a megrendelés folyamata

A bemutatott árucikkeket internetes ûrlapon, telefaxon illetve telefonon rendelheti meg internet-portáljainkon. A megrendelés során kért adatok megadásával, és a megrendelés elküldésével velünk szemben kötelezõ érvényû ajánlatot intéz hozzánk, jogilag azonos hatállyal bír a telefonon, a telefaxon és az interneten leadott megrendelés. A megrendeléssel kötelezõ érvényû nyilatkozatot tesz jelen ÁSZF elfogadására, és a megrendelt termék megvásárlására. Megrendelése beérkezését beérkezési igazolással erõsítjük meg, ez a beérkezési igazolás azonban nem jelenti a megrendelés elfogadását.  A szerzõdés az árucikk átvételével, elfogadó nyilatkozatával - legkésõbb azonban a 14 napos visszaadási határidõ lejártával - válik joghatályossá.

2 § Általános szállítási- és fizetési feltételek

A csomagolási- és a csomagküldési költségekre, valamint a fizetési feltételekre vonatkozó információkat az adott internetes portál szállítási- és fizetési feltételekkel foglalkozó részén találhatja meg.  Külföldi szállítás esetén adott esetben fenntartjuk magunknak a fizetési módozatok korlátozásának jogát.

3 § Tájékoztatás az elállási jogról

Szerzõdéses nyilatkozatát két héten belül írásban (pl. telefaxban, elektronikus levélben), külön indoklás nélkül visszavonhatja. A határidõ legkorábban a termék átvételével kezdõdik. Betartottnak tekintendõ az elállási határidõ az elállási nyilatkozat, illetve a dolog kellõ idõben történõ visszaküldése esetén. Az elállási nyilatkozat címzettje:

  • elektronikus levél: giga_gumik_hu@delti.com vagy
  • Telefax: 0049 51187989186 vagy
  • Postacím: Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Germany

Tisztelettel kérjük, hogy elállási nyilatkozatában önkéntes alapon tájékoztasson bennünket elállása okáról, és rögzítjük a gyors és hatékony ügyintézéshez szükséges összes információt. Elszállítjuk a terméket, és a számla szerinti vételárat visszautaljuk a nyilvántartásunkban szereplõ bankszámlájára annak érdekében, hogy ne kelljen fáradnia a visszaküldéssel. A terméket tehát nem kell visszaküldenie a cég hannoveri székhelyére (a cím megadása törvényi kötelezettség).

4 § Az elállás törvényben szereplõ jogkövetkezményei

Érvényes elállás esetén mindkét oldalon visszajárnak a kapott szolgáltatások, és adott esetben vissza kell szolgáltatni a megszerzett hasznokat (pl. kamatok) is.  Egyenértéket kell fizetnie abban az esetben, ha a kapott szolgáltatás egészét, illetve annak valamely részét nem-, vagy csak leromlott állapotban tudja visszaszolgáltatni.  Dolgok átadása esetén ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, amikor a dolog állagromlása kizárólagosan olyan vizsgálatra vezethetõ vissza, amelyet akár egy üzletben is el lehetett volna végezni. Mentesülhet az egyenérték-fizetési kötelezettség alól, ha tulajdonos módjára nem veszi használatába a dolgot, és tartózkodik a dolog értékét befolyásoló minden magatartástól. A csomagban szállítható, és a csomagban nem szállítható dolgokat egyaránt elszállítjuk. Önt terheli a visszaküldés költsége, ha a szállított dolog megfelel az megrendeltnek, és a visszaküldendõ dolog vételára nem haladja meg a 40,- eurót.

-Az elállási tájékoztatás vége -

5 § 14 napos visszavételi ajánlatunk

Szeretnénk, ha elégedett lenne az általunk szállított termékekkel. Ez okból kifolyólag 14 napon belül sztornózhat minden nálunk vásárolt terméket. Ez jóval kedvezőbb a termék kézhezvételétől számítva csupán két hetes időtartamra elállási jogot biztosító törvényi előírásokhoz képest. Önkéntes 14 napos visszavételi ajánlatunk, és a BGB (németországi Ptk) 312b §-a szerinti törvényes elállási lehetőség nem vonatkozik azonban a vevő által szolgáltatott részletes adatok alapján elkészített termékekre. Ide tartozik többek között az egyes vásárlók megrendelése alapján általunk egyedileg legyártott komplett kerekek szállítása is. A komplett kerekek visszavétele a Delticom céget érintő jogi következmények nélkül, és kizárólag a szerződésben rögzített, 34.000 ,- Ft kezelési költség kifizetése ellenében történik, amely 4 darab komplett kerekenként kerül felszámításra.

Internetes portáljainkon további - különösen a szállítási költségek összegére, és a 14 napos visszavételi ajánlatunkra vonatkozó – információkat találhat.

Kérjük a szállítócsomagolás használatát. A terméket óvja a károsító hatásoktól. Az abroncsok tiszta állapotban, párosával összekötve szállíthatóak. Helyezzen megfelelő méretű kartonpapírokat a komplett kerekek elő-és hátoldalára, majd az egészet rögzítse csomagragasztó-szalaggal. Fenntartjuk kártérítési igényeink érvényesítési jogát a szakszerűtlen használatra, vagy a visszaküldés során a hiányos csomagolásra visszavezethetően keletkezett károk tekintetében. A szállítmányozó cégek kizárólag megfelelő módon becsomagolt terméket vesznek át.

6 § A tulajdonjog fenntartása

Az Önnel, illetve a termék átvevõjével szemben fennálló követeléseink teljesítéséig fenntartjuk az általunk szállított termékeken fennálló tulajdonjogunkat. Ez a jövõben keletkezõ követeléseinkre is vonatkozik. Tulajdonjog-fenntartási jogunk érvényesítése érdekében - a jogerõsen megállapított vagy vitathatatlan ellenkövetelés esetét kivéve - mindennemû visszatartási jog kizárása mellett követelhetjük a termék azonnali kiadását.

7 § Az internetes portáljainkkal kapcsolatos szavatosság

Internetes oldalaink az általunk megfelelõnek ítélt formában jelennek meg. Nem szavatoljuk sem az igényeinek való megfelelésüket, sem pedig a folyamatos, megszakítás nélküli, biztonságos és hibáktól mentes rendelkezésre állásukat, és aktualitásukat sem.  Az internetes portálokat kizárólag saját felelõsségére használhatja, nem szavatoljuk az internetes portálok használata révén elérhetõ eredményeket, és az internetes portálokon szerzett információk helyességét sem. Az EU létrehozott egy internetes oldalt, hogy az elégedetlen ügyfeleknek segítséget nyújthasson. Az internetes oldalunkon vásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz esetén a következõ címen http://ec.europa.eu/consumers/odr egy semleges vitaelrendezési szolgálatot talál, ahol egy bíróságon kívüli megegyezésre törekszünk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy néhány üzletágazatban és a következõ országokban jelenleg (állás 19.02.2016) nem létezik vitaelrendezési szolgálat: Németország, Horvátország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Spanyolország. Ezért valószínûleg, ön mint fogyasztó, ezekben az országokban nem tudja használni az internetes oldalt, hogy ilyen módon elrendezhesse velünk felmerülõ panaszát.

8 § A szellemi tulajdon védelme

A honlapjainkon található szövegek, képek, hangok, ábrák, animációk és videók, valamint a honlap elrendezése a szerzõi jogi-, valamint a különféle jogokat védõ egyéb törvények oltalma alá tartozik. A honlap tartalma nem másolható, terjeszthetõ, nem változtatható meg és nem tehetõ hozzáférhetõvé harmadik személyek számára. Az elõzõkben felsoroltakon túl néhány honlapunkon olyan képek láthatók, amelyeken harmadik személyek szerzõi joga áll fenn. Eltérõ rendelkezés hiányában a honlapjainkon található valamennyi védjegy védjegyjogi védettséget élvez.  Honlapjainkon keresztül nem engedélyezzük sem saját szellemi tulajdonunk, sem pedig harmadik sz

Az árak darabonként értendõk, valamint magukban foglalják az áfát és a Magyarországra való szállítás költségeit.